اعضای هیئت مدیره

با اعضای هیئت مدیره ما آشنا شوید

مهندس امید امینایی - شرکت توسعه بهینه ابنیه

امید امینایی

مدیر عامل و رییس هیات مدیره

کارشناس مهندسی عمران، کارشناسی ارشد MBA، دکتری DBA ، سابقه کار 25 سال

مهندس سید مجتبی مهدوی - شرکت توسعه بهینه ابنیه

سید مجتبی مهدوی

عضو هیات مدیره

کارشناس مرمت، کارشناس ارشد مرمت اشیا باستانی، سابقه کار 14 سال

 مهندس سجاد کیانی نسب - شرکت توسعه بهینه ابنیه

سجاد کیانی نسب

عضو هیات مدیره

کارشناس معماری، کارشناس ارشد معماری، سابقه کار 15 سال

سهامداران شرکت توسعه بهینه ابنیه با انتخاب مهندسین مجرب، که این تجارب حاصل سالها کار ایشان در پروژه های متفاوت بوده هم در مهندسین مشاور به عنوان طراح یا مهندس ناظر و هم در شرکتهای پیمانکاری در سمت کارشناس اجرایی، سرپرست کارگاه یا مدیر پروژه بوده اند به عنوان هیات مدیره جدید انتخاب شده اند و طی سالهای اخیر با حضور در کنار هم توانسته اند در کنار سایر همکاران متعهد و کاردان نسبت به پیشرفت کمی و کیفی پروژها و جلب نظر سهامداران شرکت وکارفرمایان محترم اقداماتی موثر انجام دهند. امید است همه این عزیزان برای خدمت رسانی به هموطنان گرامی در صنعت ساختمان یا در رشته مرمت و حفظ ابنیه سنتی بتوانند گوشه ای از خواسته ها و نیازهای کشور را برطرف نمایند.