توانمندی های شرکت توسعه بهینه ابنیه

نیروی انسانی مجرب توسعه بهینه ابنیه

پیام پورخواجویی

مدیر پروژه، لیسانس عمران با سابقه کار 15 سال

مجتبی الله وردی

کارشناس امور مالی لیسانس حسابداری سابقه کار 12 سال

منصوره امیری نژاد

مدیر مالی و حسابداری، لیسانس کامپیوتر سابقه کار 13 سال

علی افضلی

کارشناس معماری و سرپرست کارگاه، لیسانس معماری، سابقه کار 6 سال

رضا صفی نژاد

کارشناس اجرایی و سرپرست کارگاه، لیسانس عمران، سابقه کار 4 سال

رحیمه گلسرخی

امور اداری و دفتری، لیسانس معماری، سابقه کار 3 سال

حجت بیگ زاده

محاسبات سازه، لیسانس عمران و کارشناس ارشد خاک و پی، سابقه کار 12 سال

رضا عسکری

کارپرداز و پشتیبانی، دیپلم، سابقه کار 20 سال

رضا جوهر

سرپرست کارگاه، مهندس عمران، سابقه کار 13 سال

امکانات و تجهیزات کارگاهی

کلیه لوازم و ادوات نظیر: قالبهای فلزی و چوبی، شمع وجک، بالابر، ویبراتور برقی و بنزینی، وانت و سواری، تراکتور، خلاطه، لوله های داربستی، کانکس سرپرست کارگاه و کانکس های کارگری، پمپ هوایی بتن، منبع ثابت و متحرک، سیلوی ایستاده دپوی سیمان، ژنراتور تولید برق و موتور جوش و ترانس های جوش اینورتر، دستگاه برش و خم میلگرد وکلیه لوازم و ادوات مورد نیاز اجرای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی موجود می باشد.

قالب های فلزی و چوبی - شرکت توسعه بهینه ابنیه
ویبراتور - شرکت توسعه بهینه ابنیه
ستگاه برش و خم میلگرد - شرکت توسعه بهینه ابنیه
تراکتور - شرکت توسعه بهینه ابنیه
پمپ هوایی بتن - شرکت توسعه بهینه ابنیه
سیلوی دپوی سیمان - شرکت توسعه بهینه ابنیه
شمع و جک ساختمان- شرکت توسعه بهینه ابنیه
بتونیر- شرکت توسعه بهینه ابنیه