مرمت خانه عامری بم

مرمت خانه عامری بم  شرکت توسعه بهینه ابنیه -
مرمت خانه عامری بم  شرکت توسعه بهینه ابنیه -
مرمت خانه عامری بم  شرکت توسعه بهینه ابنیه -

توضیحات پروژه

 

مرمت و بازسازی خانه عامری بم

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کرمان

پیمانکار : شرکت توسعه بهینه ابنیه کرمان

خانه تاریخی حاج اسدالله خان سیستانی،مشتمل بر دو خانه تاریخی آرشام و عامری در مجاورت یکدیگر در شهر بم، خیابان 22 بهمن،کوچه سرهنگ یا زورخانه تختی قرار دارد. مجموعه این خانه تاریخی توسط حاج یعقوب خان عامری (پسر حاج اسحاق خان عامری آخرین حاکم مقیم در ارگ تاریخی بم) و داماد وی،حاج اسدالله خان سیستانی (نوه حاج حسین خان سیستانی حاکم بم در زمان آقا محمد خان قاجار)در دوره فتحعلی خان قاجار ساخته شده است.چنین به نظر می رسد که خانه موسوم به آرشام در ابتدا و خانه موسوم به عامری پس از آن ساخته شده است . خانه تاریخی حاج اسدالله خان سیستانی،مشتمل بر دو خانه تاریخی آرشام و عامری در مجاورت یکدیگر در شهر بم، خیابان 22 بهمن،کوچه سرهنگ یا زورخانه تختی قرار دارد. مجموعه این خانه تاریخی توسط حاج یعقوب خان عامری (پسر حاج اسحاق خان عامری آخرین حاکم مقیم در ارگ تاریخی بم) و داماد وی،حاج اسدالله خان سیستانی (نوه حاج حسین خان سیستانی حاکم بم در زمان آقا محمد خان قاجار)در دوره فتحعلی خان قاجار ساخته شده است.چنین به نظر می رسد که خانه موسوم به آرشام در ابتدا و خانه موسوم به عامری پس از آن ساخته شده است .

مشخصات پروژه

 

مرمت و بازسازی خانه عامری بم

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کرمان

پیمانکار : شرکت توسعه بهینه ابنیه 

 

خانه تاریخی حاج اسدالله خان سیستانی،

مشتمل بر دو خانه تاریخی آرشام و عامری

 

 

آیا برای شروع یا تکمیل پروژه های خود نیاز به مشاوره دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند
تماس با ما