مرمت عمارت سابق کنسولگری انگلیس در کرمان

مرمت عمارت سابق کنسولگری انگلیس در کرمان شرکت توسعه بهینه ابنیه -
مرمت عمارت سابق کنسولگری انگلیس در کرمان شرکت توسعه بهینه ابنیه -
مرمت عمارت سابق کنسولگری انگلیس در کرمان شرکت توسعه بهینه ابنیه -

توضیحات پروژه

مرمت عمارت سابق کنسولگری انگلیس در کرمان

کارفرما : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه کرمان 

دستگاه نظارت : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 

پیمانکار : شرکت توسعه بهینه ابنیه 

شامل : مرمت عمارت اصلی ، شامل داخل عمارت تمام بدنه ها و سقفها بهمراه مرمت تزیینات و مقرنسها و دربها و پنجره های چوبی

، اجرفرش تمام کفها و انجام کاشیکاری لعاب فیروزه ای برای داخل تمام درگاه پنجره ها و مرمت بیرون ساختمان شامل نمای گچ شوره

، قرنیزهای آجرسفالی ، ابزارهای گچی و قاب بندیها و همچنین مرمت پشت بام شامل اندود کاه گل و آجر فرش بام با بندکشی و اجرای

مجدد رخ بامها از کاشی طرح دار لعاب فیروزه و استحکام بخشی و مهاربندی کل ساختمان بهمراه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی و

نورپردازی کل عمارت ، و نوسازی ایوان شرقی با اطاقهای الحاقی شمالغرب عمارت .

مشخصات پروژه

مرمت عمارت سابق کنسولگری انگلیس در کرمان

کارفرما : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه کرمان 

دستگاه نظارت : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 

پیمانکار : شرکت توسعه بهینه ابنیه 

قدمت : دوران زندیه 

آیا برای شروع یا تکمیل پروژه های خود نیاز به مشاوره دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند
تماس با ما