اجرای ابنیه فنی ، تاسیسات مکانیکی و برقی کارخانه جهان فولاد سیرجان

اجرای ابنیه فنی ، تاسیسات مکانیکی و برقی کارخانه جهان فولاد سیرجان  شرکت توسعه بهینه ابنیه -
اجرای ابنیه فنی ، تاسیسات مکانیکی و برقی کارخانه جهان فولاد سیرجان  شرکت توسعه بهینه ابنیه -
اجرای ابنیه فنی ، تاسیسات مکانیکی و برقی کارخانه جهان فولاد سیرجان  شرکت توسعه بهینه ابنیه -

توضیحات پروژه

کارفرما : شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان 

محل پروژه : بردسیر کارخانه نورد مجتمع جهان فولاد سیرجان 

عنوان پروژه : اجرای ابنیه فنی ، تاسیسات مکانیکی و برقی کارخانه نورد بردسیر 

شرح پروژه :

انجام کلیه امور طراحی فنی و مهندسی همراه با اجرا در زمینه های ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی 

در محدوده کارخانه نورد فولاد بردسیر 

پیمانکار : شرکت توسعه بهینه ابنیه 

03432119374  03432119348

مشخصات پروژه

کارفرما : مجتمع جهان فولاد سیرجان 

محل پروژه : بردسیر کارخانه نورد مجتمع جهان فولاد سیرجان 

عنوان پروژه : اجرای ابنیه فنی ، تاسیسات مکانیکی و برقی کارخانه نورد بردسیر 

شرح پروژه :

کلیه امور فنی و مهندسی همراه با طراحی و اجرا در زمینه های ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی 

در محدوده کارخانه نورد فولاد بردسیر 

پیمانکار : شرکت توسعه بهینه ابنیه 

03432119374  03432119348

آیا برای شروع یا تکمیل پروژه های خود نیاز به مشاوره دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند
تماس با ما